Społecznicy remontują Klub Seniora

Społecznicy remontują Klub Seniora

Pracownicy socjalni z wejherowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i policjanci z wejherowskiej komendy policji remontują w czynie społecznym Klub Seniora. Jak mówią, robią to z myślą o seniorach, dla których jest to nie tylko miejsce spotkań, ale przede wszystkim pełni funkcję opiekuńczą i wspierającą.