Miasto nawiązało współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Miasto nawiązało współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał porozumienie o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z o.o.