Otwarty nabór na partnera do projektu 'Samorząd bez barier'

Otwarty nabór na partnera do projektu 'Samorząd bez barier'

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu pozakonkursowego (partnerskiego) „Samorząd bez barier” skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.