Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w Wejherowie NA ŻYWO

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w Wejherowie NA ŻYWO

We wtorek, 5 listopada o godz. 10 w wejherowskim Ratuszu odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady miasta Wejherowa. W programie obrad znajdują się m.in. projekty uchwał: ws. zmian w budżecie miasta na 2019 rok, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku da osób bezdomnych.