Kolejna grupa kobiet przeszkolona z zakresu samoobrony

Kolejna grupa kobiet przeszkolona z zakresu samoobrony

23 kobiety ukończyły kurs samoobrony organizowany przez Straż Miejską i Urząd Miejski w Wejherowie. Certyfikaty ukończenia kursu wręczyli im: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i Zenon Hinca -  komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.