Zaproszenie do komisji konkursowych

Zaproszenie do komisji konkursowych

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe o udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.