Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) zaczął funkcjonować od 22 grudnia 2019 r. Przekazywanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Z założenia RDK ma poprawić komunikację pomiędzy administracją publiczną a obywatelami. Jest to kolejny krok w kierunku odchodzenia od tradycyjnych form komunikacji przeważnie w formie papierowej na rzecz kontaktów telefonicznych i e-maili.