Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miejscowości

Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miejscowości

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych Fundacja Dla Was zachęca młodzież z małych miejscowości do aplikowania o przyznanie stypendium. Może ono być ważną formą wsparcia finansowego studenta i znacząco przyczynić się do uzyskania przez niego wyższego wykształcenia.